Blockchain ทำอะไรได้/ไม่ได้บ้าง (ตอนที่ 2)

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ พอมาถึงตรงนี้แล้ว ในบทความก่อนหน้า เราพูดถึงสิ่งที่ Blockchain ทำได้กันไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ เราจะมาพูดถึงสิ่งที่ Blockchain ทำไม่ได้ มาเริ่มกันเลยครับ

ตอนที่ 1: สิ่งที่ Blockchain ทำได้

สิ่งที่ Blockchain ทำไม่ได้

ออกความคิดเห็นหรือโต้แย้ง

Blockchain เป็นแค่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้น และทำงานได้แค่ตามเงื่อนไขที่มนุษย์กำหนดไว้เท่านั้น Blockchain จะมาโต้แย้งสิ่งที่มนุษย์กำหนดไว้ ไม่ได้ หรือจะมาแก้ไขเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็ไม่ได้ มันทำได้เพียงแค่ เทียบรายการกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ และตัดสินว่าผิดถูกเท่านั้น

รับฝากสิ่งอื่นนอกเหนือจากข้อมูล

Blockchain เก็บบันทึกได้เฉพาะสิ่งที่เป็นข้อมูลดิจิทัลเท่านั้น ไม่สามารถบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ๆ ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถจดบันทึกสิ่งที่แปลงให้กลายเป็นข้อมูล (data) ไม่ได้ รวมถึงความรู้สึกและความสามารถของคนด้วย การบันทึกข้อมูลที่นอกเหนือจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้คนในการทำอยู่

สรุป

แม้ว่า Blockchain จะมีความสามารถที่โดดเด่นแค่ไหน แต่การจะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ยังคงต้องอาศัยเทคโนโลยีอื่น เช่น AI หรือ Iot เข้าช่วย แต่ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด หวังว่าในอนาคตทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency และ Blockchain ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นนะครับ

เรียบเรียงโดย : KRISADA

ที่มา: tottemoyasashiibitcoin