ลงทุนแบบ Day trade มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

สรุป

  • รูปแบบการลงทุนเงินดิจิตอลนั้นก็เหมือนกับการลงทุนหุ้นคือมีทั้งแบบ Day trade และการซื้อเก็บหวังเก็งกำไร
  • ราคาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก จึงทำให้เงินดิจิตอลมีชื่อเสียงจากกลุ่มนักลงทุนแบบ Day trade
  • สามารถใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินทุนสำรองได้ และมีการซื้อ-ขายที่น่าเชื่อถือเหมือนกับการเล่นหุ้นและสกุลเงินต่างชาติ

รูปแบบการลงทุน

รูปแบบการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ

1. การลงทุนแบบ Day trade

เป็นการซื้อ-ขายทีละเล็กทีละน้อยในระยะเวลาสั้น ๆ ให้เข้ากับอัตราที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน เช่น ซื้อเงินสกุล A ในตอนเช้ามา 10 เหรียญ ในราคา 100 บาท พอเห็นว่ามูลค่าเงินเพิ่มขึ้นกว่าในตอนแรก 1 บาท/เหรียญในตอนเย็น ก็ขายสกุลเงิน A 10 เหรียญเพิ่อเอากำไร 110 บาท

2. การลงทุนแบบซื้อเก็บหวังเก็งกำไรระยะยาว

เป็นการซื้อสกุลเงินที่มีโอกาสที่จะขายได้กำไรเป็นจำนวนมากในอนาคต เช่นซื้อสกุลเงิน A มา 100 เหรียญในราคา 1,000 บาท 1 เดือนผ่านไปเห็นว่ามูลค่าเงินเพิ่มขึ้นกว่าในตอนแรก 100 บาท/เหรียญ จึงขายสกุลเงิน A 100 เหรียญเพื่อเอากำไร 100,000

สิ่งที่เงินดิจิตอลแตกต่างไปจากหุ้นก็คือเงินดิจิตอลนั้นมูลค่าของเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และสามารถที่จะขายได้ตลอด 24 ชัวโมง จึงทำให้เป็นที่นิยมกับเหล่านักลงทุนที่ชอบลงทุนแบบ Day trade นั่นเอง

การลงทุนแบบ Day trade มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง

การซื้อ-ขายทีละเล็กทีละน้อยของการลงทุนแบบ Day trade นั้น มีข้อดีอยู่ตรงที่การรับมือต่อมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของเงินดิจิตอลได้ง่าย อย่างที่ทราบกันคือไม่มีใครเป็นผู้ออกเงินดิจิตอล และมูลค่าจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศจะมีการควบคุมเงินดิจิตอลมากเท่าใด มีมุมมองยังไง และตอบโต้ต่อเงินสกุลนั้น ๆ อย่างไร รวมไปถึงความเสียหายที่เคยโดน Hack มีมากขนาดไหน ซึ่งส่งผลให้ความน่าเชื่อถือลดลง ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้มูลค่าเงินดิจิตอลนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป และด้วยความกว้างของมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นทำให้แม้ลงทุนแบบ Day trade ก็ตามก็สามารถที่จะทำกำไรเป็นกอบเป็นกำจากการซื้อ-ขายสกุลเงินได้

ก็พูดได้ว่าการรับมือต่อมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อของเงินดิจิตอลนั้นเป็นข้อดี ในทางกลับกันการที่รับมือได้ดีเกินไปก็อาจทำให้เราพลาดกำไรบางส่วนก็เป็นได้ เช่น ซื้อเงินสกุล A มา 10 เหรียญในราคา 100 บาทในตอนเช้า ตอนบ่ายมูลค่าเพิ่มขึ้น 1 บาท/เหรียญจึงขายเงินสกุล A 10 เหรียญในราคา 110 บาท ต่อมาในตอนเย็นมูลค่าก็เพิ่มขึ้นอีก 1 บาท/เหรียญ ถ้าหากเรารอขายในตอนเย็นเราก็จะขายได้ในราคา 120 บาท จะเห็นได้ว่าแทนที่จะได้กำไรเพิ่มอีก 20 บาทกลายเป็นเหลือ 10 บาทเท่านั้น ในการลงทุนนั้นไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือเงินดิจิตอลก็ตาม เราจำเป็นต้องค่อย ๆ ตัดสินใจอย่างระมัดระวังว่าควรที่จะกินกำไรต่อ หรือขายเพื่อไม่ให้ขาดทุน

ที่มา: 自分に合った投資スタイルを決める

ผู้แปล: Sora no Umeboshi