Litecoin ต่างจาก Bitcoin อย่างไร

ตามที่เราเคยแนะนำในบทความก่อนหน้านี้ว่า ไลท์คอยน์ (Litecoin) เป็นสกุลเงิน Cryptocurrency ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Bitcoin แต่ก็ใช่ว่ามันจะมีความเหมือนกัน 100% เพราะระหว่างสกุลเงินสองตัวนี้มีนั้นความแตกต่างกันไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะ

Litecoin สามารถโอนเงินที่รวดเร็วกว่า

เนื่องจาก Litecoin ถูกตั้งระบบให้มีระยะเวลาในการโอนเงินที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่า Bitcoin โดย Bitcoin นั้นใช้เวลาถึง 10 นาทีในการลงบันทึกการซื้อขายและโอนเงิน ในขณะที่ Litecoin ใช้เวลาเพียง 2.5 นาทีเท่านั้น

ซึ่งเวลาที่แตกต่างกันนี้เกิดจากเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ Transection

เวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ Transection?
บางคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไร พูดง่ายๆก็คือเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของการซื้อขายนั่นเอง

ดูเผินๆก็อาจจะคิดว่า Litecoin ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่านั้นสะดวกกว่าแต่ถ้าพูดกันในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว Litecoin จะเป็นแบบ Trade-off จึงไม่สามารถพูดได้เต็มปากได้ว่าแบบไหนดีกว่ากัน

Litecoin มีจำนวนการผลิตเหรียญที่มากกว่า

Litecoin สามารถออกได้ถึง 84 ล้านใบในขณะที่ Bitcoin ออกได้เพียง 21 ล้านใบ

มีการระบุชื่อผู้พัฒนาระบบไว้อย่างชัดเจน

ชาร์ลี ลี

ผู้ริเริ่มระบบ Bitcoin ที่ชื่อ Satoshinakamoto นั้นเป็นเพียงนามปากกาเท่านั้น มีเสียงร่ำลือกันว่า Satoshinakamoto นั้นไม่ได้มีเพียงคนเดียวแต่อาจมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเลยก็เป็นได้ ในขณะที่ Litecoin นั้นมีการระบุชื่อผู้คิดค้นระบบอย่าง Charlie Lee ไว้อย่างชัดเจน

Charlie เป็น Engineer ทำงานอยู่กับ Google เป็นระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นได้รับตำแหน่งให้เป็น Engineer Director ของ บริษัท Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทที่ต่อยอดมาจากตลาดหลักทรัพย์ของ Bitcoin และระบบ Wallet Service  แต่ในเดือนมิถุนายนปี 2017 เขาก็ได้ลาออกจากบริษัท Coinbase และกลายเป็นผู้ริเริ่ม Litecoin

เนื่องจาก Charlie นั้นเป็นผู้มีชื่อเสียงในวงการ Bitcoin พอสมควร การที่เขาเป็นผู้คิดค้น Litecoin จึงเป็นที่คาดหวังว่าในอนาคต Litecoin นั้นก็จะต้องไปได้สวยเช่นกัน

ที่มา : Litecoin

ผู้แปล : Fonwareerat