ชำแหละการ Mining ฉบับเข้าใจง่าย

โดยคร่าว ๆ แล้วการทำ Mining ใน Bitcoin คือการประมวลผลการทำธุรกรรมให้แก่ผู้ใช้ แต่กระบวนการทำ Mining ในรายละเอียดนั้นเป็นอย่างไร? ผู้เป็น Miner ต้องทำอะไรบ้าง ลองไปทำความเข้าใจกันค่ะ

1. รับข้อมูลการทำธุรกรรม

ก่อนอื่น Miner ต้องรับข้อมูลการทำธุรกรรมของผู้ใช้ก่อน โดยข้อมูลจะถูกส่งต่อผ่านเครือข่าย Bitcoin ไปยังผู้เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ซึ่งกระบวนการส่งต่อข้อมูลนี้อาจจะใช้เวลาเล็กน้อย แต่ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคนและถูกนำไปตรวจสอบความถูกต้อง หากการทำธุรกรรมไม่ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง (เช่นไม่มีการเซ็นต์รับรอง) การทำธุรกรรมดังกล่าวจะถูกยกเลิก และข้อมูลจะไม่ถูกส่งต่อไปยังผู้เกี่ยวข้องไปโดยปริยาย

2. เลือกการทำธุรกรรม

เมื่อ Miner ได้รับข้อมูลการทำธุรกรรม Miner จะนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลการทำธุรกรรมของตน หลังจากนั้น Miner จะเลือกข้อมูลการทำธุรกรรมที่จะนำมาใส่ไว้ใน Block ที่ตนสร้าง และเนื่องจากการทำ Mining เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง จึงเป็นปกติที่ Miner จะเลือกข้อมูลการทำธุกรรมที่ได้ค่าธรรมเนียมสูงเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้ ระบบ Bitcoin เป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลธุรกรรมที่มาก่อน ดังนั้นถ้าเวลาผ่านไประยะหนึ่ง Miner ก็ต้องนำข้อมูลธุรกรรมที่เก่าที่สุดขึ้นใน Block แม้ว่าค่าธรรมเนียมจะถูกก็ตาม

3. หาค่า

ในขณะที่เลือกข้อมูลการทำธุรกรรม Miner ก็ต้องหา “ค่า” ที่จำเป็นต่อการสร้าง Block ไปพร้อม ๆ กันด้วย ซึ่งหาได้โดยการคำนวนค่ะ การหาค่านี้นับเป็นขั้นตอนที่ใช้ความพยายามมากที่สุด ทั้งยังต้องใช้คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและพลังงานไฟฟ้าจำนวนมากและอื่น ๆ เป็นต้นทุนในการคำนวน

ถ้าจะเปรียบขั้นตอนการคำนวนหาค่าให้เห็นภาพได้ง่าย ๆ ก็คือ สมมติว่าการคำนวนหาค่าต้องใช้สมการกว่า 100 สมการ Miner จะต้องคอยตรวจสอบแต่ละสมการว่าถูกต้องหรือไม่จนครบ 100 สมการเพื่อจะดำเนินการได้

4. รอการตรวจสอบ

ระหว่างที่ Block ที่เสร็จแล้วกำลังถูกนำส่งต่อ Miner จะอยู่ในขั้นตอนรอการสร้าง Block ต่อไป (Miner ที่สามารถหาค่าได้สำเร็จก็จะสามารถดำเนินการสร้าง Block ต่อไปได้) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Block ที่สร้างใหม่ล่าสุดจะถูกนำไปรวมกับ Blockchain แต่ถ้าค่าที่หาได้นั้นไม่ถูกต้อง Block ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาประมวลผลโดยระบบไปโดยปริยาย ในทางกลับกัน Block ที่ถูกนำมาประมวลผลจะถูกนำมาเชื่อมกับ Block อื่น ๆ และได้รับ “การยอมรับ” จากระบบ ซึ่งถ้ายิ่งถูกนำไปเชื่อมกับ Block อื่น ๆ ก็จะยิ่งวางใจได้ว่า Block และข้อมูลที่อยู่ใน Block นั้นถูกต้องค่ะ

เมื่อการสร้าง Block ประสบความสำเร็จ Miner จะได้รับค่าตอบแทนในการทำ Mining ค่ะ และกระบวนการ Mining ทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็จะถูกทำซ้ำไปเรื่อย ๆ เมื่อมีการทำธุรกรรม Bitcoin ต่อไปค่ะ

ที่มา: マイニングとは具体的に何をしているか<初心者向け>

ผู้แปล: Kin