Smart Contract คืออะไร?

“Smart Contract” พวกคุณเคยได้ยินคำนี้กันไหม แน่นอนว่าคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ Ethereum คงเคยพบเห็นกันอยู่บ่อยครั้ง สรุปแล้วมันคืออะไรนั้น เราจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเอง

1. Smart Contract คืออะไร?

คำว่า Smart Contract มาจากการประสมระหว่างคำว่า Smart กับ Contract ซึ่งมีความหมายว่าฉลาดกับสัญญา

แต่ถ้าหากมองคำว่า Smart ในความหมายเดียวกับคำว่า Smartphone คำว่า Smart Contract จะหมายถึงสัญญาที่ดำเนินโดยอัตโนมัติ และสัญญาในที่นี่นั้นไม่ได้หมายถึงสัญญาที่มีการร่าง แต่หมายถึงพฤติกรรมการซื้อขายทั้งหมด จึงสามารถพูดได้ว่า Smart Contract นั้นคือระบบการดำเนินสัญญาทั้งหมดในรูปแบบของโปรแกรม

2. แนวคิดมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน?

รู้ไหมว่า! ความจริงแล้วแนวคิดนี้มีมาก่อนบิทคอยน์เสียอีก

เพราะในปีค.ศ. 1994 Nick Szabo นักวิชาการทางด้านกฎหมายและการถอดรหัสเป็นผู้เปิดเผยแนวคิดนี้เป็นคนแรก โดยอ้างถึงตู้ขายอัตโนมัติ เพื่อให้เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่หากแนวคิดนี้เป็นจริงขึ้นมาจะส่งผลอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใจต่อคู่ค้าที่หายไป ต้นทุนที่ลดต่ำลง ทุอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อ Smart Contract กลายเป็นจริง

1. ความเชื่อใจต่อคู่ค้าหายไป เพราะอะไร?

เพราะว่าสัญญาทุกอย่างนั้นจะดำเนินได้ด้วยตัวของโปรแกรมเอง ทำให้ความเสี่ยงที่อีกฝ่ายจะให้ข้อมูลเป็นเท็จลดลง อีกทั้งด้วยนวัตกรรม Blockchain แล้วจึงสามารถคาดหวังได้แน่นอนว่าสัญญาที่ทำนั้นจะสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใสและเป็นขั้นเป็นตอนตามที่สัญญาระบุ

2. ต้นทุนลดต่ำลง เพราะอะไร?

เพราะว่าในระบบสังคมปัจจุบัน ข้อมูลการทำงานของคู่ค้าเรานั้นสำคัญมาก ซึ่งส่งผลถึงความเชื่อใจต่ออีกฝ่ายด้วย และในบางครั้งเราก็ต้องจ่ายค่าหลักประกันอีกด้วย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะส่งผลให้ต้นทุนของเราสูงขึ้น

ผู้ซื้อซื้อสินค้า → จ่ายเงินให้กับคนกลาง  → สินค้าส่งมาถึงผู้ซื้อ → คนกลางจ่ายเงินให้กับผู้ขาย

แต่ด้วยโปรแกรม Smart Contract แล้วขั้นตอนทั้งหมดจะดำเนินไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครโกง หรือหาช่างโหว่ในสัญญาอีกต่อไป ส่งผลให้การฟ้องร้องจากปัญหาเหล่านี้จะลดลงอย่างแน่นอน

ที่มา: bibitpost

ผู้แปล: Sora no Umeboshi