มูลค่าของ Bitcoin จะสูงขึ้นเมื่อไหร่กันนะ?

มูลค่าของ Bitcoin ถูกกำหนดจากอะไร?

ราคาของเงินเสมือนจริง หรือ Bitcoin ถูกกำหนดจากความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน เป็นไปในลักษณะเช่นเดียวกับค่าเงินชนิดอื่น ๆ เช่นค่าเงินบาทหรือหุ้น เมื่อคนจำนวนมากต้องการ มูลค่าก็เพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเมื่อมีคนต้องการน้อย มูลค่าก็จะตกลง หากคิดจะทำกำไรก็ต้องซื้อในตอนที่ราคาถูกและนำออกขายในตอนที่ราคาสูงขึ้นโดยจับสังเกตจากสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนี้ (ในวงการการลงทุน จะมีศัพท์ที่ใช้เรียกผลกำไรในลักษณะนี้ว่า Capital Gain หรือ ผลกำไรส่วนต่างจากราคาหลักทรัพย์)

สิ่งที่ควรจับตามองไม่ใช่ความแพร่หลายหรือระดับความน่าเชื่อถือที่มีต่อ Bitcoin ภายในประเทศ หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก Bitcoin เป็นการค้าขายในตลาดโลกที่มีการแลกเปลี่ยนเป็นเงินหยวนจีนและเงินดอลลาร์สหรัฐฯมากเป็นพิเศษ กล่าวคือหากซื้อขายด้วยสกุลเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างมากได้ง่าย

สมมติว่า ต่อให้ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเมืองไทยริเริ่มการรับชำระหนี้ด้วย Bitcoin แต่หากมองในแง่ตลาดโลกแล้วเรื่องนี้นับเป็นเพียงปรากฏการณ์เล็ก ๆ เท่านั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคามูลค่าแลกเปลี่ยนเงินตราแต่อย่างใด ถ้าให้พูดง่ายๆ แต่ละประเทศนั้นให้ความสำคัญกับ Bitcoin ไม่เหมือนกัน ขอให้ผู้ริเริ่มเข้าสู่วงการ Bitcoin ตระหนักในส่วนนี้ด้วย

ที่มา: virtual-tsuuka

ผู้เขียน: Kumo