Anique ระบบซื้อขาย “กรรมสิทธิ์อาร์ตเวิร์ค” ผ่าน Blockchain

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ปี 2019 บริษัท Anique ได้ประกาศเปิดตัว “Anique” บริการใหม่ที่สามารถซื้อขาย “กรรมสิทธิ์ในตัวอาร์ตเวิร์ค” จากผลงานที่เป็นที่นิยมในสายอนิเมะ, มังงะและเกม โดยการนำวิทยาการ Blockchain มาใช้ร่วมด้วย!

Anique คืออะไร ?

Anique เป็นบริการที่ให้การรับรองว่ากรรมสิทธิ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของอาร์ตเวิร์คนั่น ๆ เป็นของบุคคลเพียงคนเดียว โดยการรวมเอาวิทยาการณ์ล้ำสมัยอย่าง Blockchain เข้ากับอาร์ตเวิร์คชื่อดังจากผลงานที่มีแฟนคลับอยู่มากมายทั่วทุกมุมโลกจากทั้งวงการอนิเมะ, มังงะ, เกม และ Illustration

บริษัท Anique ซึ่งเป็นผู้ให้บริการได้รับความร่วมมือจากสมาชิกที่หลากหลายซึ่งต่างก็มีประสบการณ์อันช่ำชองจากแต่ละวงการ ไม่ว่าจะเป็น อนิเมะ, มังงะ, เกม, Illustration, IT, EC, มิเดีย และ Blockchain

“หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ” ซึ่งรับรองกรรมสิทธิ์ของอาร์ตเวิร์ค

Anique จะออก “หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของ” ให้กับ Owner ที่ซื้ออาร์ตเวิร์ค
หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของดิจิตอลที่ซื้อจาก Anique จะใช้ ‘ERC-721’ ซึ่งเป็น Token ที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ Non-Fungible Toke(NFT)ที่ใช้ในการรับรองมูลค่าของคาแรคเตอร์และไอเท็มใน Blockchain Game ต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการออกแบบ

ชิ้นงานทั้งหมดที่ Anique บริหารจัดการอยู่ เป็นการจัดการที่ได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการจาก
Creators และ Content Holders ซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องสินค้าลอกเลียนแบบ

บันทึกการซื้อขายชิ้นงานที่ถูกขายจะถูกบันทึกลงบน Blockchain ทำให้ผู้ซื้อสามารถบันทึกสินค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอาไว้ได้เป็นการถาวร

นอกจากนี้เจ้าของอาร์ตเวิร์คยังสามารถสั่งทำ “Edition Frame ความละเอียดสูงซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้สร้าง” ได้อีกด้วย โดยตัว Frame จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ 50,000 เยน (ไม่รวมภาษี) กรอบรูปนี้จะประดับ Animation Cel ที่เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวลงใน Limited Frame

บริการที่มีความหลากหลายเช่นนี้ทำให้เจ้าของชิ้นงานสามารถสร้างประสบการณ์พิเศษผ่านผลงานที่ได้รับการยืนยันกรรมสิทธิ์แล้วได้

สามารถ “เก็บสะสม, ซื้อขาย, เช่า” Digital Content ได้

บริการของ Anique ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถครอบครองเป็นเจ้าของชิ้นงานเพียงชิ้นเดียวในโลกที่มีคุณค่าเพียงน้อยนิดในฐานะ Collection ได้ โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ของอาร์ตเวิร์คจะได้สิทธิ์ในการเข้าถึง “ผลงานในช่วงการผลิต อย่างเช่นภาพร่าง” หรือ “Content พิเศษ”

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถนำตัวชิ้นงานที่สะสมเอาไว้มาซื้อขายผ่าน Platform ของ Anique ได้อีกด้วย หลังจากขายชิ้นงานไปแล้ว ผู้ถือกรรมสิทธิ์เดิมจะถูกบันทึกลงบน Blockchain ในฐานะ “ผู้ครอบครองคนก่อน” เป็นการถาวร ส่วนลิขสิทธิ์ของชิ้นงานจะเป็นของ Creators หรือคณะกรรมการฝ่ายผลิต

บริษัท Anique ได้ระบุว่าผู้ถือครองมีโอกาสในการสร้างรายงานด้วยการปล่อยให้เช่าชิ้นงานที่ถือครองอยู่ผ่าน Blockchain Services อื่น และจากการที่สามารถซื้อขายและให้เช่าบน Platform ได้ ก็จะทำให้ผู้ที่ซื้ออาร์ตเวิร์คก่อนได้รับประโยชน์กว่ามาก

การคืนค่าตอบแทนกลับไปสู่ “ผู้สร้าง” ชิ้นงาน

Anique ได้ระบุว่า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สร้างผลงานและเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะเกิดเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้คืนส่วนหนึ่งของมูลค่าการซื้อขายดิจิตอลคอนเทนซ์กลับไปให้กับผู้ผลิตผลงาน

กลไกการคืนผลประโยชน์นี้ใช้วิทยาการ Smart Contract ทำให้สามารถนำมาใช้จริงได้อย่างราบรื่นเพราะเป็นธุรกรรมที่สามารถเชื่อถือได้

อาร์ตของชิ้นงานถูกแปลงให้เป็นข้อมูลดิจิตอล จึงไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเรื่องการเสื่อมสภาพและไม่มีทางสูญหาย ทำให้สามารถคงมูลค่าไว้ได้อย่างปลอดภัย แล้วถ้ายิ่งเป็นผลงานที่เป็นที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม ก็ยิ่งมีความเป็นไปได้ที่ชิ้นงานเหล่านั้นจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวนมากได้ในอนาคต

ที่มา: BITTIMES
ผู้เขียน: Kumo