Blockchain กับการเปลี่ยนแปลงของวงการแพทย์ (ตอนที่ 3)

Blockchain นั้นได้ก้าวข้ามกรอบของการเป็น Virtual Currency และปัจจุบัน Blockchain กำลังถูกจับตามองเรื่องการเข้ามามีบทบาทต่อวงการแพทย์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าการนำ Blockchain เข้ามาใช้นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับวงการแพทย์และตัวผู้ป่วยเองด้วย ครั้งนี้เราจะพูดถึงตัวอย่างประโยชน์ของ Blockchain ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ตอนสุดท้าย!

การนำระบบ IoT เข้ามาใช้ในการจัดการและแชร์ข้อมูลในโรงพยาบาล

เครื่องมือ IoT (ย่อมาจาก Internet of Thing ในที่นี้ หมายถึงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ต) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรักษาโรคนั้นมีความสามารถในการจัดการข้อมูลหลายด้าน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถวัดคลื่นหัวใจและความดันไปสวมไว้ที่แขนของคนไข้  เพื่อให้สามารถรับรู้สภาพร่างกายของคนไข้ได้

ซึ่งถ้ามีการนำ เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้จัดการกับข้อมูลเหล่านี้ และถ้าสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ก็จะทำให้การตรวจรักษานั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การจัดการและแชร์ข้อมูลข้างต้นดังกล่าวให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับการจัดการเวชระเบียน จะทำให้สามารถลดขั้นตอนต่างๆในโรงพยาบาลได้มากเลยทีเดียว

การใช้ Crypto Currency หรือ Token เป็นค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจ

ในโปรเจ็คที่นำการรักษามาผนวกรวมกับ Blockchain นั้น มีการเสนอให้ออก Cryptocurrency และ Token เพื่อเป็นผลตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ใช้ด้วย โดยถ้ามีการแจก Token ให้แก่ผู้ที่มีผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีอันเนื่องมาจากการดูแลตนเอง เช่น ออกกำลังกาย หรือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก็จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสนุกให้แก่ผู้เข้าร่วมไปในตัวด้วย  การให้ค่าตอบแทนเป็น Cryptocurrency และ Token นั้นมีอยู่มากมายหลายวิธี ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ เรียกได้ว่าผู้ใช้ได้ทั้งค่าตอบแทนและสุขภาพที่ดีเลยทีเดียว

เทคโนโลยี Blockchain ที่ใช้อยู่ในวงการแพทย์

ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็นเพียงบางตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Blockchain

สำหรับประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ “กำไลIoT” ที่สามารถวัดคลื่นหัวใจและค่าน้ำตาลในกระแสเลือดได้ ส่วนต่างประเทศ สำนักงานวิจัยด้านเทคโนโลยี(FIT)ของ FedEx ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้บริการเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศได้จับมือกับบริษัทผลิตยาอย่าง Good Shepherd Pharmacy ในการจัดส่งยา เป็นต้น เห็นแบบนี้ อีกไม่นาน เราคงได้เห็น Cryptocurrency เข้ามามีบทบาทในวงการแพทย์แบบจริงๆจังๆแน่นอนค่ะ

ที่มา bittimes.net

เรียบเรียงโดย Fon Wareerat