PepsiCo ยกระดับ “การแสดงโฆษณา” ด้วย Blockchain

มีรายงานว่า PepsiCo ยักษ์แห่งวงการอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องดื่ม Pepsi ได้เข้าร่วมการทดสอบที่ทำให้ค่าความเที่ยงตรงของการแสดงโฆษณาเพิ่มขึ้นสูงสุด 28% โดยการใช้ Blockchain Platform ของ “Zillqa” ซึ่งเป็นบริษัท Blockchain ของสิงค์โปร์

การแก้ปัญหาในวงการโฆษณาด้วย Blockchain

PepsiCo ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งโดยร่วมมือกับหลายบริษัท โดยตัวโปรเจกต์ได้ถูกนำมาใช้จริงในฐานะส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เรียกว่า “Project Proton” ทำการพัฒนาภายใต้การนำของ “Mindshare” ซึ่งเป็นบริษัท Global media และ Marketing services

โปรเจกต์นี้ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทดังต่อไปนี้อีกด้วย

  •  Rubicon (บริษัท Online Advertising)
  •  MediaMath (บริษัท Program Marketing Technology)
  •  Integral Ad Science (บริษัท Media)

ในส่วนของเทคโนโลยีพื้นฐานจะใช้ Blockchain Platform ของบริษัท “Zilliqa” ซึ่งเป็นบริษัท Blockchain ของสิงคโปร์

เป้าหมายหลักของโปรเจกต์คือ “การค้นหากลยุทธ์เพื่อใช้ในแก้ไขปัญหาในวงการโฆษณา” โดยได้อธิบายไว้ว่า ในเชิงรูปธรรมแล้วจะเป็นการใช้ Smart Contract ที่ออกแบบโดยใช้วิทยาการ Blockchain ของ Zilliqa เป็นพื้นฐานในการเปลี่ยน
“ระบบการจ่ายค่าโฆษณาเฉพาะส่วนที่แสดงผลตามจริง ไม่หลอกลวง ด้วย Brand Safety” ให้เป็นแบบอัตโนมัติ

Brand Safety : การจัดการกับความเสี่ยงที่แบรนด์อิมเมจของธุรกิจหรือสินค้าเกิดความเสียหายจากโฆษณา

ความเที่ยงตรงของ Impression เพิ่มขึ้นสูงสุด 28%

จากการประกาศของ Mindshare ได้ระบุว่า Contract เหล่านี้จะใช้ Impression ที่ถูกส่งจาก DataSource จำนวนมากกับ Native Alliance Token (NAT) แล้วทำการปรับ Promoted Payments แบบแทบจะเรียลไทม์ ทำให้ประสิทธิภาพของเจ้าของแบรนด์พัฒนาขึ้นอย่างมาก ทั้งยังสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย

Impression: จำนวนครั้งที่แสดงโฆษณาที่ลงในเว็บไซต์

จากรายงาน ระบุว่ามีการทดสอบของ PepsiCo ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไปเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2019 และมีรายงานการยืนยันว่าในตอนที่ Mindshare ดำเนินการทดสอบนี้ ค่าความเที่ยงตรงของ Impression เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 28%

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า ปัจจุบันได้เพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นกว่าที่จ่ายให้กับสำนักพิมพ์ และกำลังวางแผนที่จะดำเนินการใช้จริงในขั้นที่ 2 ต่อไป

ที่มา: BITTIMES

ผู้เขียน: Kumo