ป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลแผ่นดินไหวด้วย Blockchain

ZWEISPACE JAPAN ได้จดสิทธิบัตรระบบป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลแผ่นดินไหวด้วย Blockchain พร้อมทั้งยังสามารถจำลองความเสียหายของแผ่นดินไหวรวมไปถึงสำรวจภาคพื้นดินโดยใช้ AI และได้เริ่มทำการพัฒนาบริการในเชิงพาณิชย์แล้ว

สิทธิบัตรที่ได้มานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ซึ่งทางบริษัทได้ทำการยื่นจดสิทธิบัตรล่วงหน้าไปเมื่อหลายปีก่อน เป็นวิทยาการที่ใช้  loT เซ็นเซอร์ทำให้ได้ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ละเอียดขึ้นแต่มีต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับระบบของประเทศ ทำการพยากรณ์อย่างละเอียดด้วยความเร็วสูงโดยใช้วิทยาการ AI และทำการป้องกันการปลอมแปลงโดยใช้ Blockchain

โดยมีกำหนดการจะประกาศรายละเอียดของระบบและเนื้อหาของสิทธิบัตรอีกครั้งในภายหลัง

เพื่อตอบสนองต่อรายงานข่าวการปลอมแปลงข้อมูลการวัดค่าแผ่นดินไหวสุดสัปดาห์ที่แล้ว ได้มีกำหนดการจะประกาศเรื่องการรับสิทธิบัตรที่มีฟังก์ชั่นป้องกันการปลอมแปลงและการประกาศเกี่ยวกับการพัฒนาของระบบดังกล่าว

ในอนาคตก็จะส่งเสริมการปรับปรุงระบบและการนำไปใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับพาร์ทเนอร์ที่ร่วมกันพัฒนา, บริษัทก่อสร้างขนาดต่าง ๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: coin teacher

ผู้เขียน: Kumo